Yhteystiedot

Manna ry
Heinolantie 506-508
16100 Uusikylä
puh. 0400 877 069

Palveluliiketoiminnan johtaja:
Sari Dufva
p. 050 599 6665
e-mail: sari.dufva(a)manna.fi

Mannakodit, palveluasuminen
Hoitotyönjohtaja:
Eve Nissinen
p. 050 599 6667
e-mail: eve.nissinen(a)
manna.fi

Manna ry
Toiminnanjohtaja:
Marja-Leena Pellikka
p. 050 599 6659
e-mail: pellikka(a)manna.fi (virkavapaalla v. 2017 loppuun)

Lähetä palautetta

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:337745 kpl

yhteiskunnallinen_yritys.png

SuomalPalvelua_Sin_rgb.png

green_care_logo.jpg

              Historia

  • Manna ry, perustettu 6.3.1996
  • Mannakoti 1, perustettu 1997
  • Mannakoti 2, perustettu 1999
  • Mannakoti 3, perustettu 2002
  • Seestan Mannakoti, perustettu 2005 - toiminta lopetettu 12/2006
  • Tukipalvelutoiminta, käynnistetty 1999
  • Kiveriön Kievari, käynnistetty 4/2007
  • Ryhmäperhepäivähoito Majavanpesä, käynnistetty 2007 > päiväkodiksi 1.8.2007
  • Kotisairaanhoito, käynnistetty 1/2008- toiminta lopetettu 2012


Mannasta apua arkeen ja juhlaan


Kukapa olisi arvannut vuonna 1996, että muutaman ihmisen utopistiselta kuulostavat suunnitelmat kunnalta tyhjäksi jääneiden kunnalliskoti- ja sairaalakiinteistön muuttamisesta hyvinvointikeskukseksi ja yli 40-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistäminen mielekkääseen työhön hoivapalveluihin toteutuisivat lainkaan, saati sitten, että 10-vuotisjuhlapaalunsa ohittanut yhdistys ylläpitää tänään kolmea Mannakotia, joissa asukkaita on yhteensä 41 ja tarjoaa monipuolisia tukipalveluja ikääntyneille kotona selviämisen tueksi. Manna ry on tänään merkittävä työllistäjä Nastolassa; henkilökuntaa eri yksiköissä on yhteensä n. 50.

 

Maaliskuun 9. päivänä vuonna 1996 kokoontui yhdeksän henkilöä perustamaan organisaatiota, joka toteuttaisi Nastolan vanhainkotialueen uusiohyötykäyttöön tähtäävää suunnitelmaa. Suunnitelman luonteen vuoksi organisaatiomuodoksi valittiin yhdistystoiminta, joka tuottaisi palveluja liiketaloudellista voittoa tavoittelematta yhteiskristillisen diakoniatyön arvopohjalta. Yhdistys sai nimekseen Manna ry, mikä kuvaa voimaa ja huolenpitoa, joka jokaiselle päivälle on varattu tehtävän suorittamista varten.

Tällä hetkellä yhdistyksessä on n.60 yksityishenkilöä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on Marja-Leena Pellikka.

Rakkaus, yhteistyö, kodinomaisuus, vastuullisuus ja diakonia ovat henkilökunnan yhteisesti valitsemat arvot, jotka ohjaavat arjen työtä. Yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymisen tukeminen on yhdistyksen päätavoite. Tavoitetta on toteutettu mm. luomalla työpaikkoja ja mielekästä tekemistä ajassa, jonka suurimpia kurimuksia ovat työttömyys ja siitä seuraava syrjäytyminen. Tällä hetkellä Mannakodit, tukipalvelut ja muut Mannan toiminnot tarjoavat työpaikan n. 50 henkilölle.

Kokonaisvaltaista hoivaa

Manna on kasvanut nykyiseen kokoonsa vähitellen. Ensimmäisenä Sylvölle perustettiin Mannakoti 1 kesällä 1997. Siitä Mannakotien määrä nousi muutaman vuoden ajaksi neljään, mutta Seestan Mannakoti lopetettiin vuoden 2006 lopulla. 

Mannakotien kuntouttavan hoivan lähtökohtana on ihminen itse erilaisine tarpeineen koko elämänsä ajan. Mannakotien asukkaat ovat nykyisin pääosin vanhuksia. Yhteinen nimittäjä asukkailla on, että he eivät selviydy kotiavun turvin asumassa omassa kodissaan, mutta eivät myöskään tarvitse varsinaista laitoshoitoa. Mannakotien moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluu hoitotyön johtajan, sairaanhoitajien ja ohjaajien lisäksi mm. kuntohoitaja sekä lääkäri.

Apua arkeen ja juhlaan

Tukipalvelutoiminta alkoi vuonna 1999. Manna tarjoaa palveluja erityisesti niille vanhuksille, jotka eivät saa vastaavaa palvelua kunnalta. Manna on hyväksytty palveluseteli - palveluntuottajaksi ja on osa alueellista verkostoa, jota PalveluSantra koordinoi Lahdessa ja ympäristökunnissa. Palveluja on mahdollista saada myös arvonlisäverottomana, mikäli asiakas tekee Mannan kanssa hoivapalvelusuunnitelman ja sopimuksen.

Koska Manna ry on rekisteröity palveluntuottaja, kotona tehdyistä palveluista saa yksityishenkilö kotitalousvähennyksen. Tällaisia palveluja ovat mm. siivous- ja kotipalvelu, piha-alueiden hoito sekä kotona tehty juhlapalvelu.

Vuonna 2007 käynnistyi Kiveriön Kievarin toiminta Lahdessa. Kiveriön Kievarin palveluja ovat lounasruokala, kahvila, juhla- ja pitopalvelu sekä kotiin tuodut tukipalvelut, kuten ateriapalvelu.

 

Työllistäminen

Mannan toiminta alkoi työllisyysprojektina, ja työllistäminen on koko ajan ollut toiminnassa vahvana motiivina. Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys on omaisuuden kokoamisen sijasta satsannut ihmisiin ja työpaikkoihin; niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvointiin.

Elokuusta 2005 vuoden 2008 loppuun saakka Manna hallinnoi Työtä tukipalveluista - projektia, johon saatiin Hämeen TE - keskukselta työllisyyspoliittista projektitukea. Tavoitteena oli yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa etsiä työttömille yksilöllisiä mahdollisuuksia työllistyä tai kouluttautua tukipalvelutyöhön.

Projekti oli tarkoitettu ikääntyneille, pitkäaikaistyöttömille, ammatinvaihtajille, maahanmuuttajille sekä vailla ammattitutkintoa oleville nuorille. Toteutus tapahtui työkokeiluna, työharjoitteluna tai työelämävalmennuksena, jolloin työntekijä ei ollut työsuhteessa MannaanOppilaitosten kanssa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä järjestäen harjoittelua ja työssä oppimista. Mannalla voi suorittaa opintoihin liittyviä näyttökokeita. Manna tarjoaa myös hygieniaosaamiskoulutusta ja testausta.

Projekti onnistui niin hyvin, että Manna yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa haki ESR-rahoitusta laajempaan projektiin, jossa työllistymispolkuja mallinnettaisiin valtakunnallista käyttöä varten ja työllistymispolkujen etsintään voitaisiin paneutua yksilöllisemmin. Polut, Portaat ja Pitkospuut työelämään hanke alkoi 16.3.2009 ja kestää kolme vuotta. Lue lisää sivulta Hankkeet.

 

Mannan historiikki pdf:

Mannakronikka pdf:

 


UA-86796575-1