Yhteystiedot

Manna ry
Heinolantie 506-508
16100 Uusikylä
puh. 0400 877 069

Toiminnanjohtaja
Sari Dufva
p. 050 599 6665
e-mail: sari.dufva(a)manna.fi

Mannakodit, palveluasuminen
Hoitotyönjohtaja:
Eve Nissinen
p. 050 599 6667
e-mail: eve.nissinen(a)
manna.fi

Lähetä palautetta

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:406533 kpl

yhteiskunnallinen_yritys.png

SuomalPalvelua_Sin_rgb.png

green_care_logo.jpg

      Historia

  • Manna ry, perustettu 6.3.1996
  • Mannakoti 1, perustettu 1997
  • Mannakoti 2, perustettu 1999
  • Tukipalvelutoiminta käynnistetty 1999
  • Mannakoti 3, perustettu 2002 (tuettu palveluasuminen 8 / 2018)
  • Kiveriön Kievari, käynnistetty 4/2007

      Päättyneitä toimintoja:

  • Seestan Mannakoti, perustettu 2005 - toiminta lopetettu 12/2006
  • Ryhmäperhepäivähoito Majavanpesä, käynnistetty 2007 > päiväkodiksi 1.8.2007. Toiminta lopetettu 2017.
  • Kotisairaanhoito, käynnistetty 1/2008- toiminta lopetettu 2012

Mistä kaikki alkoi?

Maaliskuun 9. päivänä vuonna 1996 kokoontui yhdeksän henkilöä perustamaan organisaatiota, joka toteuttaisi Nastolan vanhainkotialueen uusiohyötykäyttöön tähtäävää suunnitelmaa. Suunnitelman luonteen vuoksi organisaatiomuodoksi valittiin yhdistystoiminta, joka tuottaisi palveluja liiketaloudellista voittoa tavoittelematta yhteiskristillisen diakoniatyön arvopohjalta.

Yhdistys sai nimekseen Manna ry, mikä kuvaa voimaa ja huolenpitoa, joka jokaiselle päivälle on varattu tehtävän suorittamista varten.

Diakonia, vastuullisuus, yhteistyö, kodinomaisuus ja tasa-arvo ovat henkilökunnan yhteisesti valitsemat arvot, jotka ohjaavat arjen työtä.

Yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymisen tukeminen on yhdistyksen päätavoite.

Kukapa olisi arvannut vuonna 1996, että muutaman ihmisen utopistiselta kuulostavat suunnitelmat kunnalta tyhjäksi jääneiden kunnalliskoti- ja sairaalakiinteistön muuttamisesta hyvinvointikeskukseksi ja yli 40-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistäminen mielekkääseen työhön hoivapalveluihin toteutuisivat lainkaan, saati sitten, että 20-vuotisjuhlapaalunsa ohittanut yhdistys ylläpitää tänään kolmea Mannakotia, joissa asukaspaikkoja on yhteensä 39 ja tarjoaa tukipalveluja ikääntyneille kotona selviämisen tueksi. Manna ry työllistää tällä hetkellä eri yksiköissä n. 30 henkilöä.

 

Kokonaisvaltaista hoivaa Mannakodissa

Mannakotien kuntouttavan hoivan lähtökohtana on ihminen itse erilaisine tarpeineen koko elämänsä ajan. Mannakotien asukkaat ovat nykyisin pääosin vanhuksia. Yhteinen nimittäjä asukkailla on, että he eivät selviydy kotiavun turvin asumassa omassa kodissaan, mutta eivät myöskään tarvitse varsinaista laitoshoitoa. Mannakotien moniammatilliseen hoitotiimiin kuuluu hoitotyön johtajan, sairaanhoitajien ja lähihoitajien sekä tukipalveluhenkilöstön lisäksi lääkäri.

Kotona asumisen tukeminen

Tukipalvelutoiminta alkoi vuonna 1999. Manna tarjoaa palveluja erityisesti niille vanhuksille, jotka eivät saa vastaavaa palvelua kunnalta. Manna on hyväksytty palveluseteli - palveluntuottajaksi ja on osa alueellista verkostoa, jota PalveluSantra koordinoi Lahdessa ja ympäristökunnissa. Palveluja on mahdollista saada myös arvonlisäverottomana, mikäli asiakas tekee Mannan kanssa hoivapalvelusuunnitelman ja sopimuksen.

Koska Manna ry on rekisteröity palveluntuottaja, kotona tehdyistä palveluista voi yksityishenkilö hakea kotitalousvähennystä.

Vuonna 2007 käynnistyi Kiveriön Kievarin toiminta Lahdessa. Kiveriön Kievarin palveluja ovat lounaskahvila sekä kotiin tuodut tukipalvelut, kuten ateriapalvelu.

 

Työllistäminen ja hankkeet

Mannan toiminta alkoi työllisyysprojektina, ja työllistäminen on koko ajan ollut toiminnassa vahvana motiivina. Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys on omaisuuden kokoamisen sijasta satsannut ihmisiin ja työpaikkoihin; niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvointiin.

Elokuusta 2005 vuoden 2008 loppuun saakka Manna hallinnoi Työtä tukipalveluista - projektia, johon saatiin Hämeen TE - keskukselta työllisyyspoliittista projektitukea. Tavoitteena oli yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa etsiä työttömille yksilöllisiä mahdollisuuksia työllistyä tai kouluttautua tukipalvelutyöhön.

Projekti onnistui niin hyvin, että Manna yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa haki ESR-rahoitusta laajempaan projektiin, jossa työllistymispolkuja mallinnettaisiin valtakunnallista käyttöä varten ja työllistymispolkujen etsintään voitaisiin paneutua yksilöllisemmin. Polut, Portaat ja Pitkospuut työelämään hanke alkoi 16.3.2009 ja kesti kolme vuotta.

Muita hankkeita ovat olleet mm. Sammalsilta-hankeet, Taipale-hanke sekä Esteetön elinkaarikylä- hanke.

 

Mannakronikka pdf:

 


UA-86796575-1