Lahjoitukset ja testamentit

Rahalahjoitus Manna ry:lle

 

Tekemällä rahalahjoituksen yhdistykselle mahdollistat esim.

  • Manna ry:n ulkoilualueiden kehittämisen esteettömäksi ja turvalliseksi ikääntyneiden liikkumiseen sekä erilaisten ulkokuntoiluvälineiden ja levähdyspenkkien hankintaan ja kunnossapitoon.
  • Lahjoituksen yhteydessä on mahdollista esittää myös muu toive, johon rahasumma tulisi käyttää.
  • Pienikin lahjoitus voi olla alku johonkin suurempaan ja olemme kiitollisia kaikesta avusta.

Rahalahjoituksen voi tehdä tilisiirtona FI37 4212 0010 1985 35

Viite: Lahjoitus

 

Tes­ta­ment­ti­lah­joi­tus Manna ry:lle

Manna ry:n arvojen mukaisesti tuemme ja kehitämme yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia sekä pyrimme ennalta ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Testamenttilahjoitusta tehtäessä on mahdollista kohdentaa lahjoitus johonkin nimettyyn tarkoitukseen, mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että avun tarve ja kohderyhmä voivat muuttua vuosien saatossa johtuen esim. yhteiskunnallisista muutoksista ja päätösten teosta. Reagoimme näihin muutoksiin vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti myös tulevaisuudessa.

Suosittelemme käyttämään testamenttiasiakirjan laadintaan asiantuntijan apua.

Yhdistystä voi muistaa sopivaksi katsotulla testamenttilahjoituksella:

 tilille FI37 4212 0010 1985 35

Viite: Testamenttilahjoitus